Niedaleko Chichester znajduje się kościół i ruiny klasztoru Boxgrove Priory. Ten niewielki benedyktyński klasztor ufundowany został w roku 1107 przez Roberta de Haye i początkowo zamieszkiwało go jedynie trzech mnichów.

BOXGROVE PRIORY – POŁOŻENIE

Położony jest w pięknej okolicy u podnóża kredowych wzgórz “the South Downs”. W wiosenne i letnie miesiące można wokół spotkać biegające po okolicy bażanty. Do dnia dzisiejszego zachował się kościół, plebania i ruiny 14-to wiecznego domu gościnnego – ostały się z niego jedynie ściany i to też niekompletne. W czasach swej świetności budynek był dwupiętrowy. Zachodnia część kościoła klasztornego została zniszczona w XVIII wieku, ale prezbiterium, centralna wieża, transept (nawa krzyżowa) i najbardziej wysunięta na północ część nawy zachowały się w dobrym stanie i zachwycają swą architekturą. W roku 1126 gdy córka założyciela – Cecylia – brała ślub, liczba zakonników zwiększyła się z trzech do sześciu. W roku 1187 liczba mnichów wynosiła w Boxgrove Priory już 15, a w roku 1230 – dziewiętnaście. Za kościołem, wśród drzew znajduje się niewielki, choć odrobinę zaniedbany cmentarz.

RUINY

Z budynków klasztornych niestety pozostała jedynie noclegownia, oraz część kościoła i kapitularza. Są one położone wokół małej polany, która była dawniej krużgankiem klasztoru.

W północnej części terenu stoją ruiny 14-wiecznego pensjonatu. Nie zachował się niestety dach, ani boczne ściany, ale szczytowe ściany północna i południowa nadal stoją i są w całkiem dobrym stanie. Pensjonat pierwotnie posiadał dwie kondygnacje, ze sklepioną piwnicą, służącą do przechowywania żywności. Podpora sklepienia podziemia jest wyraźnie widoczna na północnym krańcu budynku.

Zachodnia część klasztornego kościoła rozebrana została w 18 wieku, ale prezbiterium, centralna wieża, transepty i najbardziej wysunięte na wschód przęsło nawy przetrwały do dziś, pokazując nam, jako bardzo był to imponujący w czasach swej świetności kościół parafialny. Wewnątrz kościoła znajduje się model klasztoru, dzięki któremu możemy zobaczyć jak zabudowania wyglądały w przeszłości. Północna ściana nawy styka się z małym, parafialnym cmentarzem.

CIEKAWOSTKA

Na przykościelnym cmentarzu pochowany jest Billy Fiske; amerykański sportowiec, dwukrotny medalista olimpijski (nota bene najmłodszy amerykański medalista; miał wówczas 16 lat), pilot wojskowy. Służył w Brytyjskich Siłach Powietrznych i 16 sierpnia 1940 został zestrzelony przez niemiecki myśliwiec. Zdołał wylądować, jednak obrażenia były na tyle rozległe, że zmarł następnego dnia.

CENY

Wejście na teren obiektu jest bezpłatne

ADRES

off The Street, Boxgrove, Chichester, West Sussex, PO18 0EE

Leave a Reply